MIS Day 2024

MIS DAY to prestiżowe wydarzenie poświęcone trendom i nowoczesnym rozwiązaniom w implantoprotetyce i nie tylko. MEDIF kolejny raz ma zaszczyt zorganizowania przestrzeni, dla użytkowników systemu MIS Implants, do wymiany doświadczeń, spotkania się z uznanymi ekspertami i nabycia wiedzy na temat nowego oblicza implantologii.

całodniowa konferencja
MIS DAY

gala wieczorna
w klubie hotelowym

certyfikat
uczestnictwa

Program i agenda konferencji:

09:00-09:30

Rejestracja

09:30-09:45

Powitanie uczestników

09:45-11:00

Federico RivaraWyzwanie dotyczące siekaczy centralnych: zarządzanie estetyką za pomocą oprogramowania do projektowania uśmiechu i szablonów nowej generacji.
– Dr. FEDERICO RIVARA, DDS, PhD, M.Sc.

Technologie cyfrowe stały się niezastąpionym narzędziem ułatwiającym oraz usprawniającym planowanie pozycji implantów i rehabilitacji protetycznej. W szczególności chirurgia nawigowana jest obecnie niezawodną techniką zarządzania zarówno estetyką, jak i funkcją, w skomplikowanych przypadkach. Łącząc dane STL 3D i informacje radiologiczne, lekarz z łatwością może wizualizować i planować, za pomocą specjalnego oprogramowania do projektowania uśmiechu, wszystkie etapy leczenia, od diagnostycznego woskowania, po rehabilitację protetyczną. Aby osiągnąć ten cel, przy najwyższym poziomie dokładności i skuteczności, opracowano specjalne szablony chirurgiczne z otwartą ramką. Szablon tego typu może zapewnić stabilność, widoczność i prawidłowe chłodzenie pola operacyjnego. Oprócz tego stworzono nową generację szablonów: szablony do prowizorium protetycznego. Celem takiego szablonu jest zapewnienie umiejscowienia uzupełnienia tymczasowego, w przypadku natychmiastowego obciążenia, zgodnie z estetyką i funkcjami zaplanowanymi w oprogramowaniu.

11:00-11:50

Agnieszka NieścieronekBackward planning
– Lek. dent. AGNIESZKA NIEŚCIERONEK, DDS

Każdy zabieg implantacji poprzedzony jest planowaniem, które ma na celu znalezienie najbardziej przewidywalnego efektu leczenia. Podstawowe narzędzia do planowania to ocena trójwymiarowa ilości kości, a co za tym idzie warunków kostnych do implantacji oraz ewaluacja sytuacji miejscowo w jamie ustnej.

Wciąż najczęstszą formą planowania w implantologii jest planowanie na wprost – straight forward, czyli ocena CBCT, implantacja „z ręki”, a po wgojeniu wszczepu leczenie implantoprotetyczne z różnym efektem końcowym. Nieskomplikowane przypadki pozwalają wybaczyć wiele błędów na etapie planowania.

W dzisiejszej stomatologii – leczenie implantologiczne to tylko część kompleksowego planu rehabilitacji jamy ustnej i potrzebujemy holistycznego podejścia do pacjenta. Takie przypadki wymagają zintegrowanego planu, który pozwoli osiągnąć zamierzony efekt estetyczny u pacjenta i wymaga planowania odwrotnego – backward planning, czyli ustal cel, zacznij od końca i pracuj wstecz.

W planowaniu od końca przychodzą nam z pomocą nowoczesne technologie i wspomaganie komputerowe. Najpierw projektujemy uśmiechy, wizualizujemy efekt końcowy, który wyznacza nam kolejne kroki w leczeniu implantoprotetycznym, jak ocenę konieczności wykonania zabiegów augmentacyjnych, wirtualne planowanie pozycji implantów i wspomaganie zabiegów szablonami chirurgicznymi.

Zapraszam Was do świata nowoczesnej implantologii, gdzie na podstawie przypadków klinicznych przeniesiemy wirtualny, wykreowany obraz zaprojektowanego uśmiechu w rzeczywistość zabiegową.

11:50-12:00

Panel dyskusyjny

12:00-12:30

Przerwa kawowa

12:30-13:30

Jakub KwiatekSylwia PokorskaSztuczna inteligencja jako przyszłość planowania, monitorowania przebiegu leczenia oraz sygnalizowania przed powikłaniami. Rehabilitacje pełnołukowe oraz odbudowy strefy estetycznej z wykorzystaniem systemu Connect
– Dr n. med. JAKUB KWIATEK, PhD, M.Sc.,
Lek. dent. SYLWIA POKORSKA, M.Sc.

Najnowocześniejsze i najdynamiczniej rozwijające się branże na całym świecie wykorzystują dziś szeroko pojęte AI. Systemy te stanowią nieodzowne wsparcie prac specjalistów i filar wielu oferowanych aktualnie rozwiązań. Nie inaczej jest w stomatologii, jednej z najszybciej rozwijających się gałęzi medycyny.

Podczas wykładu zaprezentujemy:
– autorskie rozwiązanie AI do wspomagania diagnostyki i planowania leczenia,
– „TreatUP”: autorski system AI do monitorowania Pacjenta przed i po zabiegu, pozwalający utrzymać ciągłość stosowania się do zaleceń i kontrolę nad gojeniem (wychwytywanie ewentualnych odchyleń),
– jednoczasową rehabilitację górnego i dolnego łuku zębowego – metoda „all on” w pełni cyfrowym protokole, w ciągu 8 godzin (wliczając czas frezowania idealnie dopasowanej pracy),
– zastosowanie elementu Connect – jak z implantów subkrestalnych przeszliśmy do implantów na poziomie tkanek miękkich.

13:30-13:40

Panel dyskusyjny

13:40-14:40

Lunch

14:40-15:30

Bartosz MulawaZarządzanie tkanką twardą i miękką w celu osiągniecia estetycznych i funkcjonalnych efektów w leczeniu implantologicznym
– Lek. dent. BARTOSZ MULAWA

W trakcie wykładu przedstawię różne sposoby odbudowy kości w odcinkach estetycznym i funkcjonalnym oraz sposoby zarządzania tkanką miękką, które zapewniają optymalny efekt w leczeniu implantologicznym. Przedstawię algorytmy postępowania w celu skrócenia procesu leczenia.

15:30-17:00

Stavros PelekanosCyfrowy przebieg pracy w rehabilitacji pełnego łuku implantologicznego – najnowsze osiągnięcia
– Dr. STAVROS PELEKANOS 

Planowanie leczenia z użyciem implantów stomatologicznych w przypadkach całkowitego bezzębia zawsze stanowi wyzwanie. Chociaż koncepcje wszczepiania implantów wspomaganych protetycznie zaczęto wdrażać w ciągu ostatnich dwóch dekad, zabiegi tego typu stały się obecnie dokładniejsze, dzięki zastosowaniu technologii cyfrowej i nawigowanej chirurgii implantologicznej.
Postęp w zakresie materiałów takich jak tlenek cyrkonu, oprogramowanie CAD, skanery twarzy i procedury CAM uprościły przebieg leczenia, dając bardziej przewidywalne wyniki przy znacznie mniejszych komplikacjach.
Prezentacja skupi się na metodologii leczenia uzębienia końcowego w przypadkach bezzębia za pomocą implantów. Krok po kroku zostaną zaprezentowane procedury pozycjonowania, projektowania CAD, szablony chirurgiczne oraz protetyczne wraz z procedurami klinicznymi. Ponadto omówione zostaną różne opcje ostatecznej odbudowy pod kątem projektu CAM, jak i wyboru materiałów.

Cele prezentacji:
– zrozumienie uzasadnienia dla różnych metod leczenia (stałych, ruchomych, „zdejmowalnych”),
– rozróżnienie prac typu FP1, FP2, FP3 i dostosowanie pozycji implantów w poszczególnych rodzajach,
– uproszczenie procedury wszczepiania implantów z szablonami,
– zapoznanie z „SZABLONEM PROTETYCZNYM” umożliwiającym natychmiastowe obciążenie,
– zapoznanie z różnymi technikami oraz opcjami materiałowymi do odbudowy ostatecznej.

17:00-17:15

Panel dyskusyjny

17:15-17:30

Zakończenie

19:30

Gala party

Podczas spotkania będzie można skorzystać
z tłumaczenia symultanicznego angielsko-polskie.

PRELEGENCI MIS DAY:

Dr. Federico Rivara

Dr Rivara ukończył studia z zakresu stomatologii na Uniwersytecie w Parmie w 2010 roku, gdzie uzyskał również tytuł magistra implantologii stomatologicznej i obronił doktorat z zakresu nauk medycznych w 2019 roku. Uczęszczał na studia podyplomowe z periodontologii na Uniwersytecie w Ferrarze prowadzone przez prof. Trombelli. Dr Rivara jest obecnie wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu implantologii stomatologicznej oraz na studiach podyplomowych z zakresu stomatologii cyfrowej na Uniwersytecie w Parmie, gdzie prowadzi również badania kliniczne w dziedzinie chirurgii sterowanej i stomatologii cyfrowej.

Dr. Stavros Pelekanos

Dr Stavros Pelekanos DDS ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku stomatologia w 1991 roku na Uniwersytecie w Atenach w Grecji. W roku 1993 uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie protetyki stomatologicznej (dr med. dent.) na Uniwersytecie we Fryburgu w Niemczech (Prof. Dr. J.R. Strub). Po odbyciu szkolenia zawodowego dr Pelekanos otworzył prywatną praktykę w Atenach ukierunkowaną na protetykę stomatologiczną, implantologię i stomatologię estetyczną.

W roku 2002 został mianowany pełnoetatowym wykładowcą na Wydziale Protetyki Stomatologicznej w Szkole Stomatologii na Uniwersytecie w Atenach w Grecji, a w roku 2012 powołany na stanowisko adiunkta na tym samym wydziale. Od roku 2013 jest aktywnym członkiem Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED). Należy do następujących stowarzyszeń zawodowych: Międzynarodowe Kolegium Protetyków (ICP), Europejskie Towarzystwo Protetyki Stomatologicznej (EPA), Greckie Towarzystwo Protetyczne i wiele innych. Jest członkiem Instytutu GIDE (Globalnego Instytutu Edukacji Stomatologicznej w Los Angeles w Kalifornii) oraz Dental Tribune (kursy zawodowe dla lekarzy – CME), wykładając na całym świecie i prowadząc praktyczne kursy na temat implantów, estetyki i leczenie rekonstrukcyjnego.

W roku 2008 i 2011 dr Pelekanos otrzymał odpowiednio drugą i pierwszą nagrodę naukową w konkursie organizowanym przez Europejską Akademię Stomatologii Estetycznej w Madrycie w Hiszpanii oraz w Stambule w Turcji. Do tej pory opublikował ponad dwadzieścia artykułów w czasopismach branżowych i trzy rozdziały w książkach.

dr n. med. Jakub Kwiatek, PhD, M.Sc.

Master in Oral Implantology, implantolog z wieloletnim stażem, który wykonał kilka tysięcy zabiegów implantologicznych.

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, na który dostał się z pierwszą lokatą w Polsce. W 2016 ukończył trzyletnią specjalizację Master in Oral Implantology na prestiżowym uniwersytecie w Sienie.

Jest właścicielem kliniki stomatologicznej Klinika Kwiatek – jednej z największych i najnowocześniejszych w Polsce.

Jest członkiem: Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie, International Congress of Oral Implantologists.

lek. dent. Sylwia Pokorska, M.Sc.

Master in Science in Prosthodontics and New Technologies

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2017 r. otrzymała certyfikat ukończenia Curriculum Implantoprotetycznego College Duda Clinic w Katowicach. Pierwsze doświadczenie w pracy z protetyką i implantoprotetyką cyfrową zdobywała na szkoleniach w prestiżowym Klim Institute w Santa Rosa w Kalifornii.

Jako pierwsza w Polsce, ukończyła studia masterskie z Protetyki i Nowych Technologii na Uniwersytecie Medycznym w Sienie, broniąc tytułu Master in Science pracą „Nowe technologie i praca zespołowa, kluczem do sukcesu i przewidywalności leczenia”.

W Klinice Kwiatek zajmuje się wyłącznie implantoprotetyką cyfrową oraz planowaniem leczenia interdyscyplinarnego. Wraz z zespołem Kliniki Kwiatek, finalistka międzynarodowych konkursów z ramienia Zerodonto, DSDApp, Dental Tribune.

lek. dent. Agnieszka Nieścieronek, M.Sc.

Absolwentka Oddziału Stomatologicznego na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W trakcie studiów 4-krotnie nagradzana Stypendium Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce. Działaczka w kole chirurgicznym przy Katedrze Chirurgii Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie.

W 2012 roku ukończyła Wyższą Szkołę Biznesu National Louis University w Nowym Sączu broniąc tytuł magistra ekonomii pracą dyplomową : ,, Ocena oraz określenie możliwości poprawy jakości obsługi Klienta i realizowanych procesów poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi usprawniających proces zarządzania na przykładzie NZOZ Dental Care”.

W 2013 roku otrzymała certyfikat poświadczający umiejętności implantologa jako uwieńczenie rocznego Curriculum Implantologicznego w Dental Skills Institute w Warszawie.

Rok 2014 to dwukrotny wyjazd szkoleniowy do Esparza Training Institute w Bogocie w Kolumbii, 80h zabiegów chirurgicznych na żywo pozwoliło podnieść praktyczne kwalifikacje z zakresu implantologii, technik odtwórczych tkanek twardych oraz metod podnoszenia zatoki szczękowej potwierdzony certyfikatem umiejętności.

W 2016 roku rozpoczęła studia podyplomowe Master of Oral Implantology na Uniwersytecie im. J.W. Goethego w Niemczech. W trakcie pisania pracy dyplomowej z ulubionego zabiegu augmentacyjnego – podniesienia zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją przy zastosowaniu membran prf jako jedynego materiału kościozastępczego.

Od września 2019 roku jest członkiem MEET- MIS Experts Experience Team. Jej działania  dotyczą głównie chirurgii rekonstrukcyjnej, zarządzanie implantami oraz estetyki stomatologicznej.

lek. dent. Bartosz Mulawa

Absolwent Wydziału Lekarskiego, Oddziału Stomatologii,  CM UJ w Krakowie. W 2014 roku ukończył Akademię Garmedu nabywając umiejętności implantologiczne.

Uczestnik licznych kursów w Polsce i zagranicą z dziedziny implantologii, regeneracji kości, zarządzania tkankami miękkimi i protetyki.  Doktor Bartosz od 2016 roku prowadzi w Warszawie własną klinikę „Stomatologia Bartosz Mulawa Create Your Smile”, w której zajmuje się planowaniem leczenia, implantologią, chirurgią oraz protetyką. Kładzie nacisk na małoinwazyjną stomatologię. W planowaniu leczenia wykorzystuje między innymi DSD (Digital Smile Design), szablony chirurgiczne oraz CGF (Concentrated Growth Factors). Prywatnie doktor  aktywnie spędza czas wolny biegając i podróżując. Dr Bartosz Mulawa jest członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej PASE oraz certyfikowanym wykładowcą Digital Dentistry Society.

Potrzebujesz noclegu?

Przygotowaliśmy specjalną ofertę dla uczestników konferencji. W celu rezerwacji noclegu KLIKNIJ TUTAJ i przejdź na stronę hotelu, aby zarezerwować pokój. 

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ? ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Udział w konferencji jest płatny. Po szczegóły oferty zadzwoń 22 338 70 50, napisz zapisy@medif.com lub skontaktuj się ze swoim Key Account Managerem MEDIF.